FANDOM


étymologie

 • du latin acceptare

acceptar

[verbe du premier groupe]
[]

verbe transitif

 1. accepter → V. consentir
  • Ordix no llest,
   tix ab treball,
   trama li fall;
   on fallirà
   hi suplirà
   sols de manlleuta.
   Que a caplleuta
   suplic, exhorte,
   lo que reporte
   e tinc emprés
   sia remés.
   No pas scapçat,
   partit, trencat,
   per veedors
   e miradors
   rot ni esquinçat.
   Mas sols pinçat
   e corregit,
   llimat, llegit,
   e bé escoltat,
   sia acceptat
   benignament.
   (Jaume Roig, Espill, préface, Ière partie)